Υπηρεσίες

   

  Στη σύγχρονη εποχή, οι ανάγκες των επιχειρήσεων, των λοιπών νομικών προσώπων, καθώς και του ατόμου, είναι πολύπλοκες και πολύπλευρες. Δεδομένου δε ότι οι επιμέρους κλάδοι του Δικαίου είναι αλληλένδετοι, απαιτείται συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση, σε ολοένα και περισσότερους εξ αυτών. Το Γραφείο μας καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών μας, αναλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων.

  Οι τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας είναι, ενδεικτικώς, οι κάτωθι:

  Ποινικό Δίκαιο

  Αστικό Δίκαιο
  Οικογενειακό Δίκαιο
  Κληρονομικό Δίκαιο
  Εμπράγματο Δίκαιο
  Κτηματολόγιο
  Μισθωτικές διαφορές
  Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  Τροχαία ατυχήματα

  Εργατικό Δίκαιο

  Εκκλησιαστικό Δίκαιο
  Εμπορικό Δίκαιο
  Δίκαιο Ανταγωνισμού
  Πνευματική / Βιομηχανική Ιδιοκτησία
  Κοινοτικό και εθνικό σήμα
  Δίκαιο Εταιρειών
  Δίκαιο Αξιογράφων
  Τραπεζικό Δίκαιο

  Διοικητικό Δίκαιο
  Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
  Φορολογικό Δίκαιο
  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Copyright © 2020 :: Created by ENcreations